Daha Önce Görüntülediğiniz Kategoriler

Santrifüj

Laboratuvar ortamında kullanılan birden fazla alet vardır. Bu aletlerin her birinin temel işlevi, gerçekleştirilen çalışmanın kusursuz bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmaktır. Santrifüj de bu aletlerden biridir. Sabit bir eksende, sabit bir hızla dönerek dairesel bir çalışma sürdüren santrifüje yönelik “Santrifüj nedir, ne işe yarar?” sorusunun cevabı ise aşağıda verildiği gibidir.

Santrifüj Nedir?

Santrifüj, laboratuvar ortamında sık sık kullanılan aletlerden biridir. Sabit bir şekilde, sabit bir yörüngede dairesel hareket gerçekleştiren bu aletin temel görevi ise kendi içine yerleştirilen tıbbi karışımların birbirlerinden ayrılmasını sağlamaktır. Cihazın dönme hızı arttıkça karışımların ayrışma hızının da arttığını söylemek mümkündür.

Santrifüjler Ne İşe Yarar?

Santrifüjler, içlerine yerleştirilen tüpler aracılığıyla sürece başlamış olur. Ardından merkezcil bir kuvvet uygulanarak simetrik bir işlem ortaya çıkması sağlanır. Yani Santrifüj, aynı eksende sabit bir hızla dairesel hareket gerçekleştirir. Ardından dönme hızı artırılır. Böylelikle karışım içerisinde bulunan çeşitli maddelerin birbirinden ayrıştırılması sağlanır. Bu şekilde anlatıldığında bilginin ve işlevin havada kalması mümkündür. Bu sebeple temel çalışma prensibine daha detaylı bir şekilde aşağıda değinilecektir.

Öncelikle karışım içerisinde bulunan maddelerin her birinin ağırlığını birbirinden farklıdır. Santrifüjler döndükçe ağırlığı yüksek olan maddenin “merkezkaç” kuvveti sebebiyle tüpün altına çöktüğünü, yani dairesel gerçekleştirilen hareketin dışına doğru kaydığını söylemek mümkündür. Daha hafif maddeler için ise durum tam tersidir.

Ağırlığı nispeten daha hafif olan karışım içerisindeki maddeler tüpün üst kısmında toplanır. Bir başka deyişle dairesel bir şekilde gerçekleştirilen hareketin merkezine doğru yönelir. Böylelikle cisimlerin ağırlıkları kullanılarak ayrıştırılma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Santrifüj Cihazı Türleri Nelerdir?

Santrifüj cihazları, kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitli türlere ayrılmışlardır. Bu cihazların her birinin farklı çalışma prensipleri ve özellikleri mevcuttur. Bu türleri aşağıda verildiği şekilde örneklendirmek mümkündür.

  1. Mikro Santrifüjler

Mikro Santrifüjler, genellikle laboratuvar ortamlarında tercih edilmektedir.

  1. Masaüstü Santrifüjler

Küçük tezgah cihazlarıdır. Kullanım alanları ve amaçları oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Bununla birlikte istenen çalışma alanı çerçevesinde sonuç vermeleri mümkündür.

  1. Klinik Santrifüjler

Klinik Santrifüjler, vücut sıvılarının ayrıştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

  1. Vakum Santrifüjler

Vakum Santrifüjler ise, laboratuvar numuneleri üzerinde kullanılan cihazlardır. Numunelerin birbirinden ayrıştırılması ve çözümlenmesi bu cihazlar aracılığıyla mümkün kılınmaktadır. Bunların da çok işlevli olduklarını söylemek mümkündür. 

Close