Filter

Seyrelticiler ve Dispenserler

Laboratuvar ortamlarında, kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve dozajlanması sırasında yüksek düzeyde doğruluk ve tekrarlanabilirlik gereklidir. Seyrelticiler ve dispenserler, bu hassas görevleri yerine getirmek için tasarlanmış laboratuvar ekipmanlarıdır. Her biri, laboratuvar işlemlerinin belirli yönlerini kolaylaştırır ve daha verimli hâle getirir.

Seyrelticiler

Seyrelticiler, yüksek konsantrasyonlu çözeltilerin belirli oranlarda daha düşük konsantrasyonlara indirgenmesi için kullanılır. Bu işlem sırasında, çözeltinin hacmi artar ancak içerdiği çözünmüş madde miktarı aynı kalır.

 • Özellikleri:

  • Seyrelticiler, genellikle manuel veya otomatik olmak üzere iki türe ayrılır. Otomatik seyrelticiler, önceden ayarlanmış oranlarda seyreltme işlemini hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilir.
  • Yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip olup, küçük hacimlerdeki sıvıları bile kesin olarak ölçebilirler.
  • Kimyasallara dirençli malzemelerden yapıldıkları için çeşitli çözeltilerle güvenle kullanılabilirler.
 • Kullanım Alanları:

  • Analitik testlerde, özellikle spektrofotometri ve kromatografi gibi hassas ölçümlerin gerektiği durumlarda.
  • Biyolojik ve kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında.
  • Kalite kontrol süreçlerinde, standart çözeltilerin hazırlanması için.

Dispenserler

Dispenserler, laboratuvarlarda sıvıları dozlamak için kullanılan cihazlardır. Belirli miktarda sıvının tekrarlanabilir ve doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar.

 • Özellikleri:

  • Farklı hacim aralıklarında ayarlanabilir olup, kullanım kolaylığı için genellikle bir ünite üzerinde bir piston mekanizması ile çalışır.
  • Kimyasal, termal ve mekanik dirence sahip malzemelerden üretilir, böylece geniş bir kimyasal yelpazesiyle uyumlu olurlar.
  • Doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar verir, hataları ve israfı en aza indirir.
 • Kullanım Alanları:

  • Reaktiflerin, kültür ortamlarının ve diğer kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında.
  • Titrasyon işlemlerinde.
  • Farmasötik formülasyonlarda ve kalite kontrol testlerinde.

Seyrelticiler ve dispenserler, laboratuvar prosedürlerinde doğruluk ve tutarlılık sağlamada kritik öneme sahiptir. Bu aletler, bilimsel verilerin güvenilirliğini artırır, laboratuvar verimliliğini maksimize eder ve kritik testlerin ve analizlerin hassas şekilde yürütülmesine olanak tanır. Dolayısıyla, bu cihazların doğru ve bakımının yapılması, laboratuvar uygulamalarının başarısı için hayati öneme sahiptir.

Close