Daha Önce Görüntülediğiniz Kategoriler

Bilim ve Laboratuvar Ekipmanları

Bilim, doğa olaylarının tamamını yada bir bölümünü konu olarak ele alan, hipotez, deney ve testlerle gerçeğe dayandıran, sonuç ve çıkarımlar sağlamak amacıyla belirli yöntemler ve ile araştırmayı esas alan süreçler bütünüdür. Bilimsel araştırmalar doğa olaylarının bütününü ele alsa da alt kırılımlarında fiziksel olguları, sosyolojik, kültürel, psikolojik, ekonomik birçok konuyu da araştırma sürecine dahil eder.

Bilimsel araştırmalar yapan kişiler bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve bilime merakı olan kişilerdir. Bilimsel araştırma yapan, iş süreçlerinde kalite kontrol ve analiz çalışmalarını yapması gereken, eğitim hayatı boyunca ilgilendiği dalda çalışmalarını sürdüren birçok insan yapısı gereği bilim ve laboratuvar cihaz ve ekipmanlarına ihtiyaç duyar.

Bilim ve Laboratuar alanında çalışmaların yapılması için gerekli cihaz, ekipman ve araçların portföyü oldukça geniştir. Çünkü birçok alanda yapılan çalışmalar birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin kimya alanında çalışan bilim insanı laboratuvar malzemelerine ihtiyaç duyarken, biyoloji alanında çalışan bir akademisyen mikroskopa ihtiyaç duyabilir. Fakat bazı temel bilim ve laboratuvar ürün ve cihazları farklı sektörlerde birbiri ile aynı olabilir.

Laboratuvarlar, bilimsel veya teknolojik araştırmaların yapıldığı, test ve analizlerin kayıt altına alınarak ve gözlemlenerek yapıldığı mekanlardır.

Örnek olarak aşağıdaki laboratuvarları gösterebiliriz:

  • Tıbbi veya medikal laboratuvarlar
  • Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarları
  • Mekanik test laboratuvarı
  • İş Etüdü Laboratuvarı
  • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı

Laboratuvarlarda bilimsel alana göre yapılan işlemler için kullanılan malzemelere laboratuvar malzemeleri denir. Kullanım şekli ve çalışma alanına göre değişik materyallerden yapılan malzemelerdir. Örneğin Kimya laboratuvarlarında kullanılan kimyasal laboratuvar malzemelerin birçoğu cam materyallerden oluşmuştur. Çalışma güvenliğini sağlamak ve doğru sonuçlar elde edebilmek için malzemeleri ve ekipmanları tanımak ve nerede kullanılacağını bilmek büyük öneme sahiptir.

Laboratuvar malzemelerinin kullanımındaki en büyük sebep; laboratuvarda yapılan rutin test ve analiz işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde doğru sonuçları elde ederek gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Laboratuvar malzemeleri ve ekipmanları bilim dalına göre yapılan araştırmalarda kullanım işlevselliği arttırıp bilim insanlarının çalışmalarında güvenilir sonuçlar almasına destek olur.

Güvenilir işler çıkarmak ve doğru sonuçlar elde edebilmek için laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlarının markası ve kalitesi çok önemlidir. En iyisine erişebilmek için birçok seçeneği incelemek ve ürün özelliklerini öğrenmek gerekir. 

Bilim ve Laboratuvar Malzemeleri ve Cihaz Çeşitleri

Bilim ve Laboratuvar alanında yapılan bilimsel araştırma, test analiz, kalite kontrol gibi iş süreçlerinde sektör bağımsız olmak üzere birçok laboratuvar ekipmanı kullanılmaktadır. Isıtıcı Tablalar ve Karıştırıcılar, Hayvan Bakımı ve Araştırması için gerekli cihaz ve ekipmanlar, Otoklavlama, Sterilizasyon ve Laboratuvar Yıkayıcıları, Kromatografi, Filtreleme, İnkübatörler, Isıtıcı Tabla, Banyolar ve Isıtıcılar gibi ana başlıklarda gruplanabilir.

Örneğin hassas terazi, santrifüj gibi laboratuvar ekipmanlarının birçok çeşidi ve markası bilim ve laboratuvar alanında kullanılmak üzere piyasada bulunmaktadır.

Hassas terazi cihazı, bilim ve laboratuvar alanında temel kullanım ekipmanlarından biridir. Aynı şekilde endüstriyel alanlarda yapılan uygulamalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Hassas teraziler küçük birimlerle ölçüm yapabilen laboratuvar cihazlarıdır. Ölçüm skalaları 0.01 gr ağırlıktan başlayarak 1100 kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Dijital ekrana sahip ve kullanıcı dostu olan birçok markanın ürün yelpazesinde bulunan ekipmanlardır.

Aynı şekilde santrifüj cihazı da çoğu alanda kullanılan laboratuvar ekipmanlarındandır. İçerisinde bulunan karışımların yoğunluklarına göre ayrıştırma işlemi gerçekleştiren santrifüjler için de birçok seçenek mevcuttur.

Laboratuvar malzemeleri steril olması gereken laboratuvar ortamlarında yapılan analizler, araştırmalar, deneyler vb. çalışmaları yapmak için kullanıldığından her test gerektiren sektörde kullanılmaktadır. Çeşitlerine göre teknolojik ve dayanıklılık açısından birçok çeşide ve markaya da sahiptir. 

Güvenilir laboratuvar cihazları ve laboratuvar malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamak için Bilim Depo birçok markayı bir araya getirerek kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir. Bilim depo “Bilim ve Laboratuvar” kategorisi altında listelenen tüm ürünlerini inceleyebilir ve ihtiyaçlarınızı hızlıca satın alabilirsiniz.

Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo Bilim Depo
Close