Daha Önce Görüntülediğiniz Kategoriler

Nem Ölçer

Nem ölçer cihazları ortam içerisindeki nem oranını sayısal bir şekilde ölçer. Farklı amaçlara da hizmet eden işlevsel bir alet olan nem ölçerler genellikle sıcaklık durumunu da ölçebilir. Böylece hem sıcaklık hem de nem değerini birlikte yansıtabilen özellikte olabilmektedir. Nem ölçerlerle her iş için gerek duyulan nem oranı kolay bir şekilde ölçülebilir ve ardından o işin yapılması durumu da kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Genel olarak portatif özellikte ve küçük boyutta olan bu nem ölçerler pratik cihazlardır.

Havaların ısınmasıyla beraber özellikle denize veya su birikintisine yakın olan bölgelerde nem durumu daha fazla görülmektedir. Bu noktada hangi ortamda ne oranda nem olduğu bilgisine erişebilmek için nem ölçer cihazları kullanılabilir. Özellikle endüstriyel ve üretim alanlarında bir işin yapılabilmesi veya yürütülebilmesi için ortamın hazırlığı için nem ölçümü yapılabilir. Nem ölçer cihazlarının kullanım alanlarına bakarsak saunalar, meteorolojik ölçümler, seralar, endüstriyel alanlar, depolama alanları, üretim tesisleri, taşıma araçları, ağaç ve kereste imalat alanları, dekorasyon ve mobilya ile alakalı üretim alanları ve neme duyarlı olan tüm üretim, saklama alanları olarak özetlenebilir.

Nem durumu havada bulunan su miktarına verilen isim olarak üç şekilde değerlendirilebiliyor. Bunlar, spesifik nem, mutlak nem ve nisbi nem olmaktadır. Havadaki nem artış gösterdiği zaman nem ölçer cihazları nem değerini kolay bir şekilde gösterir. Nem ölçümlerinde kullanılan hassas ölçümlerle daha net sonuçlar alınabilir ve iş verimliliğin artış yapmasına da yardımcı olunabilmektedir.

Nem Ölçer Modelleri ve Özellikleri

Nem ölçer cihazları genellikle sadece nem değil, sıcaklık ve aynı zamanda saati de gösteren cihazlar olarak kullanımı pratiktir. Kullanım ömrü açısından da uzun olan cihazlar farklı özellikte ve modellerde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ölçülen veriyi dijital rakamlarla gösteren bu tarz aletler sayesinde nem durumu kolay bir şekilde gözlemlenebilir. Nem ölçer model ve özelliklerini genel olarak özetlediğimiz zaman şu şekildedir diyebiliriz:

  • Küçük boyutlu nem ölçer cihazları, taşınabilir nitelik göstermektedir. Enerjiden de tasarruf sağladığı söylenen cihazlar ortamdaki nemi ölçer.
  • Bir ortamdaki nemin iş için yeterliliği kısa bir sürede öğrenilebilir ve kullanıcılar ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ölçüm yapabilir.
  • Farklı materyallerden üretilen nem ölçer cihazlarının akıllı özellikleri sayesinde herkes yapacağı işin ortam şartının yeterliliğini kontrol edebilir.
  • Nem ölçüm işlemi üretim şartlarını iyileştirir ve yoğuşma ile yüksek su buharından meydana gelecek sorunların önüne geçilmesinde de önemli bir rol oynar. Bu noktada daha profesyonel nem ölçerler kullanılabilmektedir.
  • Nem dengesinin sağlanması için uzun süreli kayıt yapabilen modellerle beraber nem ölçüm çalışmaları yapılabilmektedir. Aynı zamanda bilgisayar ortamına istenilen aralıklarla kayıt edilebilecektir.

Nem ölçer cihazları arasından tercih yaparken bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekir. Bu noktada sadece nem ölçmek isterseniz daha basit cihazlara yönelebilirsiniz. Ancak sıcaklık göstergeli veya diğer ek işlevli nem ölçer cihazlarına ihtiyacınız varsa seçimlerinizi de bu yönde yapabilirsiniz. Genel olarak nem ölçüm işlevleri geniş bir yelpazede bulunuyor. Tüm bunlar arasında özellikle nem konusunda hassas cihaz ve ürünleri korumak adına nem kontrolünün yapılabilmesinde yaygın olarak kullanılabiliyor.

Nem Ölçer Fiyatları

Nem ölçer cihazlarının fiyatları belirlenirken model özellikleri ve kullanılan materyaller göz önüne alınır. Bu cihazlar sayesinde her ortamın nem değeri kolay bir şekilde ölçülebilmektedir. Aynı zamanda küçük boyutlu modelleri oldukça portatif özellik gösteren ürünler olmaktadır. Farklı özellik ve modeldeki nem ölçer cihazları, işlevsel yanlarıyla öne çıkar ve bu noktada fiyatlarda oldukça uygun düzeydedir. Kullanıcıların ihtiyaç ve isteklerine cevap veren bu aletler içermiş olduğu sıcaklık ve saat tarzı ek göstergelerle işi kolaylaştırmaktadır. Bu tarz ek göstergeler ise nem ölçer cihazların fiyatlarını etkilemektedir.

Sonuç olarak nem ölçer cihazları arasından işinize ve kullanımınıza uygun olanları tercih edebilir, modeller arasından fiyat karşılaştırmaları yapabilir ve uygun olanlara erişebilirsiniz. Tüm nem ölçer cihazları amaca uygun olarak rahatlıkla kullanılabilmektedir. Günümüzde birçok alan içerisinde nem ölçerler kullanılabilmektedir. Bu cihazlar ortamın nem dengesinin sağlanmasına yarar ve ölçüm birimi olarak da gram/m3 kullanılıyor. Yaşam alanlarında, fabrikalarda ve özellikle depo gibi ortamlarda kullanılan nem ölçüm cihazlarıyla önemli bir avantaj elde edilebilecektir.

Close