Daha Önce Görüntülediğiniz Kategoriler

Cerrahi Aletler

Cerrahi Aletler Nelerdir?

Cerrahi işlemlerin başarısını doğrudan etkileyen birtakım unsurlar vardır. Cerrahin bilgi birikimi ve cerrahi aletler bu duruma verilmesi mümkün olan en temel örneklerdir. Cerrahi aletlersayesinde insan anatomisine doğrudan uygun bir şekilde tasarlanması, cerrahi işlemin başarıyla tamamlanmasını doğrudan etkileyecektir. Peki ameliyathanede en çok kullanılan cerrahi aletler nelerdir?

En Çok Kullanılan Cerrahi Aletler İsimleri

  1. Bistüri Sapları

İnsizyon yapmak amacıyla yoğun olarak kullanılan bistüri sapları, cerrahi işlemlerin olmazsa olmazlarıdır. Genellikle 11,5 ile 20 numaralı bistüri saplarının sık sık kullanıldıklarını söylemek mümkündür.

  1. Pensler

İzlenilen birçok diziden de aşina olan diğer cerrahi aletler, penslerdir. Penslerin birden fazla işlevi vardır. Bu ise kullanım sıklıklarını doğrudan etkilemiş ve onları en sık kullanılan cerrahi aletlerlistesine dahil etmiştir. Bu aletlerin hem dokuları ayırmak hem de dokuları sabitlemek amacıyla kullanılabileceklerini söylemek mümkündür. Kullanım alanlarının farklı olması, bu aletin kendi içerisinde de çeşitlere ayrılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Örneğin penslerin kendi içlerinde tenaculum pens, randal pens, carmalt pens ve babcock pens şeklinde ayrıldıklarını söylemek mümkündür.

Babacock pens, bağırsak ve yumurtalık gibi hassasiyeti yüksek dokuların kavranması için kullanılmaktadır. Yapısı itibarıyla çok daha az travmatiktir. İç organlarda herhangi bir travmatik etki yaratmadan kavrama gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Randal pensin görevi, böbrek ve safra taşı temelli cerrahi aletler sayesinde müdahale edilerek kullanılmaktır. Bu pens kullanılarak söz konusu hassas dokuların kavrandığını ve gerektiği durumlarda çıkarıldığını söylemek mümkündür. Uçları hafif bir şekilde içe doğru kıvrılmıştır. Aynı zamanda tırtıklıdır. Bu ise çıkarılacak olan dokunun daha sağlam bir şekilde kavranmasını mümkün kılmaktadır.

Kelly pens, büyük kan damarlarını manipüle etmek ve sıkmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca sokuların bağlanmasına da yardımcı olduğunu söylemek mümkündür.

  1. Ekartörler

Cerrahi aletler isimleri listesinde mutlaka yer alması gereken bir diğer isim, ekartördür. Bistüri sapları ile insizyon yapılan alanın daha iyi görünmesini sağlamak için ekartörlerin kullanıldıklarını söylemek mümkündür. Bu cerrahi aletler kendi içlerinde çeşitlere ayrılmıştır. Her bir çeşidin kullanım bölgesi ise birbirinden farklıdır.

Otomatik ekartörler, kendisini tutan bir özelliğe sahiplerdir. Ameliyat esnasında ellerin serbest kalmasını sağlama görevleri vardır. Farabeuf ekartörler ise kullanım alanı geniş olan cerrahi aletlerdir. Gerek diş hekimliğinde gerekse de fıtık müdahalelerinde bu aletin kullanımına rastlamak mümkündür.

Gelpi ekartör, genellikle küçük bir bölgede gerçekleştirilen işlemlerde kullanılmaktadır. Özellikle omurga cerrahisinde yüksek hassasiyet gerektirmesi sebebiyle bu cerrahi aletin kullanımına rastlamak mümkündür. Richardson veya bir diğer adıyla kelly ekartör ise genellikle karın ve göğüs bölgesine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde kullanılmaktadır. Bunun temel sebebi, bu bölgelerde birden fazla doku katmanının bulunması ve bu katmanların işlemi kolaylaştırmak amacıyla geride tutulmasının zorunlu olmasıdır.

  1. Pensetler

Pensetler, isim benzerliği sebebiyle pensler ile sık sık karıştırılmaktadır. Ancak her iki cerrahi aletin kullanım alanı ve işlevleri birbirinden farklıdır. Bu aletlerin temel kullanım amacı ise dokuların ve zarların birbirinden ayrılmasını sağlamaktır. Tümör penset, dişli penset ve dişsiz penset olmak üzere belirli çeşitlerinin bulunduklarını söylemek mümkündür.

Tümör penset, esasen ismi ile kullanım alanını belli eden bir cerrahi aletler olarak bilinir. Tümörün çıkarılmadan önce iyi bir şekilde kavranması, bu aletle mümkün kılınmaktadır. Dişli penset ise son derece ince cerrahi müdahale gerektiren alanlarda ve kaba dokuları tutmakta kullanılmaktadır. Dişsiz pensetin görevi ise yine ince müdahale gerektiren alanlarda hassas dokuya herhangi bir zarar vermeden söz konusu dokuyu tutmayı sağlamaktır.

  1. Makaslar

Makasların kullanım alanlarının da yapılarına göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Gerek doku kesiminde gerekse de sütur vb. kesimlerde makas kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Makasın şekli ve boyutu ise uygulama yapılacak dokuya göre değişiklik göstermektedir.

Close