Mikroskop

Mikroskop, küçük detayları büyüterek gözlemlemenizi sağlayan ve insanlığın bilimsel seyrini köklü olarak dönüştüren bir icattır. Onun incelediği ayrıntılar çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan nesneler veya yapılar olabilir. Bir mikroskop, objektif ve oküler adı verilen iki lens sistemi kullanarak görüntüyü katbekat büyütür. Bilim, tıp ve sanat gibi birçok alanda kullanılan bu cihazlarla hücreler, mikroorganizmalar, kristaller, dokular ve metalurjik yapılar rahatlıkla araştırmaya tabi tutulabilir.

Mikroskop Fiyatları

Mikroskop fiyatları; mikroskop tipine, markasına, özelliklerine, kalitesine, boyutuna ve daha birçok faktöre bağlı olarak değişir. Cihazların fiyatlarına etki eden en önemli faktörlerden biri de temin edeceğiniz ürünün tipidir. Işık, stereo, elektron, polarize tabanlı bir ürün veya döküm, endoskop, floresan gibi objektif türüne mensup bir ürün almak isterseniz fiyatlarda oynamalar olabilir.

Fiyat konusundaki diğer bir değişken de markadır. Dünya genelinde bu sektörde pek çok üretici marka mevcuttur ve her markanın ürünleri farklı özelliklere ve dolayısıyla farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Genellikle daha bilinen markaların fiyatları, diğer markalara göre daha yüksek seyredebilir.

Maliyetlerin üzerinde etkiye sahip bir diğer faktör ise içerilen özellikler ve teknolojik jenerasyondur. Daha yüksek büyütme gücüne sahip bir mercek, daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi sağlayabilir fakat aynı zamanda daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabilir. Aynı şekilde daha büyük objeleri incelemek için daha büyük bir objektif veya daha büyük bir sahne gerektiren modeller olağandan yüksek bir fiyatta sunulur.

Yine de genel geçer bir fiyat skalası vermek gerekirse, basit ve düşük güçlü aygıtlar genellikle 100-200 TL arasında satılır. Büyütme gücünün daha yüksek olduğu stereo temelli cihazlar ise 500-1000 TL fiyatla piyasa kendisine yer bulur. Profesyonel kullanıma yönelik üst düzey aygıtlar hakkında bir fiyat bilgisi vermek gerekirse, onların1000 TL'den başlayarak 50.000 TL'ye kadar değişen fiyatlarda vitrine konulduğunu belirtebiliriz.

Mikroskobun Önemi Ve Kullanım Alanları

Mikroskop teknolojisinin kullanımı sayesinde, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroorganizmalar gibi insan gözü tarafından görülemeyen canlılar incelenebilir. Ayrıca bu aygıtlar; kimya, fizik, malzeme bilimi ve mühendislik gibi diğer bilim dallarında da kullanılır.

Pek çok farklı mikroskop teknolojisi türü mevcuttur. Bu türleri şu şekilde kısaca sıralayabiliriz:

  • Optik mikroskop: Bu modeller ışık kaynağını kullanarak gözlem yapmanıza olanak tanır. Medikal bilimler, tıp, biyoloji ve malzeme bilimi gibi birçok farklı alanda kullanılır.
  • Işıklı mikroskop: Işıklı mikroskoplar, ışık kaynağı ile çalışan ve en yaygın kullanılan mikroskop türüdür. Bu mikroskopların en önemli özelliği, küçük nesneleri büyüterek, detaylı bir şekilde gözlem yapabilme imkanı sağlamasıdır.
  • Stereo mikroskop: Stereo tabanlı modeller, nesnelerin üç boyutlu bir görüntüsünü sağlar. Bu araçlar özellikle biyoloji alanında mikro canlılık boyutlarının incelenmesinde sıkça kullanılır.
  • Polarize mikroskop: Bu türler ışığın kutuplanma özelliğini kullanarak, malzemelerin iç yapısını incelemenizi sağlar. Bu mikroskoplar, malzeme bilimi ve kimya gibi alanlarda kullanılır.
  • Elektron mikroskop: Elektron temelli cihazlar, elektron ışını kullanarak görüntü ve data verir. Bu tip modellerin varlığı, detaylı incelemeler yapabilme açısından çok önemlidir. Kendi içlerinde ‘taramalı’ ve ‘incelemeli’ olmak üzere ikiye ayrılır. Taramalı olanlar malzemelerin yüzey yapılarını gözlemlemede tercih edilir ve malzeme biliminin yanı sıra elektronik alanında kullanılır. İncelemeli olanlarsa objelerin iç yapısının anlaşılmasına olanak tanır ve biyolojinin yanı sıra tıp biliminde rol oynar.

Mikroskopların kullanım alanları ise temelde aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Biyoloji: Biyolojide mikroskop kullanımı; canlıların yapıları, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler hakkında detaylı bilgi edinmek için önemli bir araçtır. Mikroskop aletleri, biyoloji alanında canlıların detaylı incelenmesi için başvurulan yegane alettir. Mikroskoplar, biyoloji alanında hücrelerin, dokuların, organların ve organ sistemlerinin yapılarının incelenmesi için kullanılır. Söz konusu cihazlar, canlıların anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi edinmek için kullanılır.
  • Ayrıca söz konusu cihazlar, canlıların çeşitli hastalıklarının teşhis ve tedavisinde de kullanılır. Biyolojide kullanılan mikroskop modelleri, genellikle optik ve elektron olarak iki ana gruba ayrılır. Optik mikroskoplar, ışık kullanarak görüntü oluştururlar ve canlıların ince yapılarının incelenmesinde kullanılırlar. Elektron olanlar ise elektron kullanarak görüntü oluştururlar ve daha küçük yapıların incelenmesinde kullanılır.
  • Tıp: Söz konusu cihazlar tıp alanında kullanılan en önemli araçlardan da biridir. Mikroskop sayesinde insan gözü tarafından görülemeyen virüsler, bakteriler ve diğer mikroorganizmalar daha yakından anlaşılabilir. Mikro düzeydeki bu inceleme olanağı sayesinde birtakım hastalıkların teşhisi ve etiyolojisi gerçekleştirilebilir. Cerrahi açıdan da mikroskop araçları son derece işlevsel gereçlerdir. Bu cihazlar derileri ve dokuları ayrıntılı olarak görüntüleyebildikleri için histoloji, sitoloji ve patoloji gibi tıbbın alt disiplinlerinin çalışmalarında kritik bir rol oynar. Ayrıca medikal bilimler çerçevesinde bugün endoskoplar ve mikroskobik kameralar sayesinde spesifik olarak belirli organlar rahatlıkla görüntülenir.
  • Malzeme Bilimi: Mikroskop modelleri, malzeme bilimi alanında kullanılan en önemli ve başlıca enstrümanlardandır. Onların kullanılması aracılığıyla malzemelerin yapısı, özellikleri ve davranışları raporlanabilir. Metalürji kapsamında mikroskop, malzemelerin mikro yapılarını inceleyerek malzeme üretimi sırasında ortaya çıkan problemlerin belirlenmesini de sağlayabilir. Aynı zamanda polimer biliminde mikroskop, malzemelerin kristal yapısını ve moleküler yapısını inceler. Seramik biliminde ise seramik malzemelerin yüzey morfolojisini ve yapısını incelemenize olanak tanır.
  • Mühendislik: Çeşitli mikroskop teknolojileri mühendislik alanları için de kritik bir öneme sahiptir. Mikro incelemeye olanak tanıyan mikroskop aletleri, ince mekanik parçaların, yüzeylerin ve malzemelerin tanınmasını sağlar. Muhtelif mikroskop türleri, mühendislerin malzemelerin kalitesini kontrol etmelerine, üretim hatalarını tespit etmelerine ve neticesinde tasarımlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Makine mühendisliğinde ise mekanik parçaların ve elektronik bileşenlerin detaylı bir şekilde incelenmesinde kullanılır. Ayrıca söz konusu objektiflerin kullanımı üretim sürecinde hataların tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur, bu da üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve ürünlerin daha rekabetçi fiyatlarla pazara sunulmasına olanak sağlar.
Close