Filter

Pipetler

Pipetler, laboratuvarlarda sıvıların ölçülmesi ve transfer edilmesi için kullanılan temel araçlardır. Doğru hacimdeki sıvıların hassas bir şekilde alınıp verilmesi, birçok bilimsel uygulama için kritik önem taşır. Pipetler, biyoloji, kimya, tıbbi laboratuvarlar ve daha pek çok alanda geniş kullanım bulur. Farklı türleri ve kullanımları olan pipetler, laboratuvar prosedürlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Pipet Türleri

 1. Tek Hacimli Pipetler (Mikropipetler): Bu pipetler, önceden belirlenmiş bir hacmi taşıyabilirler. Çok hassas ölçümler gerektiren durumlarda kullanılırlar. Her bir pipetin sadece tek bir hacimde sıvı çekebileceği anlamına gelir.

 2. Değişken Hacimli Pipetler: Bu pipetler, farklı hacim aralıklarında ayarlanabilir ve geniş bir hacim aralığında kullanılabilir. Kullanıcı, gereken spesifik hacmi seçebilir.

 3. Pasteur Pipetleri: Genellikle camdan yapılmış, ince uçlu ve küçük hacimli sıvıların taşınması için kullanılır. Genellikle tek kullanımlıktır.

 4. Çok Kanallı Pipetler: Birden fazla kanala sahip olan bu pipetler, çoklu örnekleri aynı anda taşımayı sağlar. Özellikle yüksek hacimli testlerde zaman tasarrufu sağlarlar.

 5. Elektronik Pipetler: Manuel pipetlere göre daha hassas ve daha az kullanıcı hatası ile çalışırlar. Farklı modlarda çalışabilir, örneğin tekrarlayan dağıtım modu gibi.

Pipetlerin Kullanım Alanları

 • Kimyasal Analizler: Laboratuvarlarda yapılan çeşitli kimyasal analizlerde, reaktiflerin ve çözeltilerin ölçülmesi için pipetler kullanılır.

 • Mikrobiyolojik Çalışmalar: Mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda, kültür ortamlarına örnek eklemek için steril pipetler kullanılır.

 • Tıbbi Testler: Kan testleri gibi tıbbi testlerde, örneklerin ve reaktiflerin hazırlanması ve eklenmesi için pipetler esastır.

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik: DNA, RNA gibi moleküler çalışmalarda ve PCR uygulamalarında pipetler sıklıkla kullanılır.

Pipetlerin Bakımı ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Pipetlerin düzenli olarak kalibrasyonunun kontrol edilmesi ve gerektiğinde yeniden kalibre edilmesi gerekir.

 • Pipet uçlarının, özellikle steril çalışmalar sırasında, her kullanımdan sonra değiştirilmesi önemlidir.

 • Pipetleri kullanırken, pipetin içine sıvı kaçmasını önlemek için doğru pipetleme tekniğinin kullanılması esastır.

 • Pipetler düşmeden, darbe almadan ve uygun sıcaklık koşullarında saklanmalıdır.

 

Özetle, pipetler laboratuvar çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır ve doğru seçim, kullanım ve bakım, deneylerin doğruluğu ve güvenilirliği için kritik öneme sahiptir.

Close