Daha Önce Görüntülediğiniz Kategoriler

Laboratuvar Terazileri

Laboratuvar ekseninde ve hassas işlemlerde ölçüm yapmak için tasarlanan laboratuvar terazileri, gelişmiş bir tartım cihazıdır.  Genellikle laboratuvar, endüstriyel, tıbbi ve araştırma alanlarında kullanılır. Laboratuvar terazileri, hassasiyetleri, kapasiteleri, doğrulukları ve ölçüm aralıkları gibi birçok farklı özelliklere sahiplik edebilir. Birtakım laboratuvar terazileri modelleri şunlardır:

Analitik teraziler: En yüksek hassasiyet ve doğruluğa sahip olan terazilerdir. 0,1 mg ila 0,001 mg aralığında hassas ölçümler yapabilirler. Genellikle kimya, biyokimya, farmakoloji ve gıda endüstrisi gibi alanlarda kullanılır.

Hassas teraziler: Analitik terazilerden biraz daha az hassas olan terazilerdir. 0,01 mg ila 0,1 mg aralığında ölçümler yapmanıza olanak tanır. Genellikle tıp, eczacılık ve kimya endüstrisi gibi alanlarda kullanılır.

Yüksek kapasiteli teraziler: Büyük ölçekte malzemelerin tartılmasında kullanılan terazilerdir. 500 kg ila 1 ton arasında kapasiteleri olabilir. Genellikle endüstriyel ve inşaat alanlarında tercih edilir.

Mikro teraziler: Analitik terazilerden daha küçük ölçekli ölçümler yapmak için kullanılırlar. 1 mg ila 0,1 mikrogram aralığında hassas ölçümler yapabilir. Bu noktada genellikle biyoloji, mikrobiyoloji ve malzeme bilimi gibi sahalarda aktif olarak başvurulan bir gereçtir.

Şoklu teraziler: Darbe veya titreşimli ortamlarda bile doğru ölçümler yapabilen teraziler, şoklu olanlardır. Genellikle endüstriyel ve lojistik taşımacılıkta yine bu aletlerden faydalanılır.

Taşınabilir teraziler: Küçük boyutları ve taşınabilir olmaları nedeniyle, saha çalışmaları ve alan ölçümleri için kullanılan laboratuvar terazileri modelidir. Genellikle sucul biyoloji, ormancılık ve arkeoloji gibi alanlarda kullanılır.

Diğer terazi çeşitleri: Ayrıca, laboratuvar terazileri arasında diğer çeşitler de vardır. Bu hususta örnek olarak mekanik teraziler, yarı mikro teraziler, sualtı terazileri, termal teraziler ve yoğunluk ölçerler verilebilir.

Laboratuvar Terazilerinin Kullanım Alanı Nelerdir?

Laboratuvar terazileri, kullanıldıkları alanlara göre farklı şekil ve özelliklerde tasarlanıp kullanıcıya sunulur. Hassas ölçüm yeteneğine sahip bu cihazlar, bilimsel araştırmaların ve çeşitli deneylerin yanı sıra endüstriyel üretim, kalite kontrol ve gıda endüstrisi alanlarında da yaygın olarak kullanılır. Bazı kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Kimya laboratuvarları: Kimyasal maddelerin hassas bir şekilde ölçüldüğü laboratuvarlarda laboratuvar terazilerine sıkça ihtiyaç duyulur.

Biyoloji merkezleri: Biyolojik materyallerin ölçüldüğü özel laboratuvarlarda söz konusu tartım cihazları ciddi bir görev üstlenir. Moleküler biyoloji, genetik, biyokimya ve biyofizik gibi alanlarda kullanılan laboratuvar terazileri, hücre kültürü ve mikroskobik analizlerde de endikedir. Bu teraziler özellikle proteinler, nükleik asitler ve enzimler gibi biyolojik materyallerin ölçümünde de öncelikli aygıttır. Ayrıca biyolojik örneklerin tartılması sırasında da bu ölçüm cihazlarının hassasiyetinden faydalanıldığı olur.

Gıda endüstrisi: Yiyeceklerin ölçüsü ve kalitesinin kontrol edilmesinde laboratuvar terazileri çeşitlerinden yararlanılabilir. Aynı zamanda hammadde temini ve kalite kontrol süreçlerinde de bu tartım cihazları gözbebeğidir.

Farmakoloji ve ilaç sektörü: İlaçların üretim sürecinde ve kalite kontrolünde yine laboratuvar terazilerinin aktif kullanımı ön plandadır.

Araştırma ve geliştirme (AR-GE): Yeni malzemelerin özelliklerinin ölçülmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için de bu cihazlar aktive edilebilir.

Çevre koruma ve yeşil ekonomi: Hava, su ve toprağın kirliliği ölçmek için söz konusu cihazlara başvurulabilir.

Endüstriyel üretim: Malzemelerin doğru miktarlarda ölçülmesi malzemelerin, gıda ürünlerinin ve benzeri malların sağlıklı üretimi için elzemdir. Bu noktada sözünü ettiğimiz hassas ölçümlü teraziler devreye girer ve pek çok farklı gereksinimi tek başına giderir.

Laboratuvar Terazilerinin Çalışma Prensibi Nedir?

Laboratuvar terazileri, malzemelerin kütlesini ölçmek için kullanılan hassas ölçüm aletleridir. Terazilerin çalışma prensibi, bir cismin kütlesini ölçmek için yer çekimi kuvveti ile karşılaştırma prensibine dayanır. Laboratuvar terazileri çeşitlerinde kullanılan tartı kolları, yer çekimine karşı direnç gösterir ve ölçülen cismin kütlesi ile tartı kolu arasındaki dengesizliği ölçer. Bu sayede cismin kütlesi en hassas şekilde ölçülüp hesaplanabilir. 

Close