Filter

Mekanik Teraziler

Mekanik teraziler, tartılmak istenen maddelerin ağırlığını ölçmek için kullanılan eski teknolojiye sahip terazi türleridir. Bu teraziler, ağırlığı sabit bir maddenin etkisine karşı tartmak için bir denge kullanır. Mekanik terazilerin türleri vardır ve her biri belirli bir işlem için özelleştirilmiş halde sunulur.  Her ne kadar bugün dünyada dijital versiyonlar tercih ediliyor olsa da mekanik terazilerin konumu halen korunur. Önde gelen bazı mekanik terazi türlerini şu şekilde listelememiz mümkündür:

Yaylı teraziler: Yaylı teraziler, yay prensibi ile çalışır. Bir nesne tartılmak istendiğinde, yay üzerine yerleştirilir ve yayın uzama mesafesi, nesnenin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

Kolu terazileri: Kolu terazileri, iki kollu bir denge prensibi kullanır. Bir nesne tartılmak istendiğinde, nesnenin bir koluna yerleştirilir ve diğer koluna, tartılmak istenen ağırlığa sahip bir maddenin eklenmesiyle dengelenir.

Mekanik sayım terazileri: Mekanik sayım terazileri, ürün sayımı için kullanılır. Bu teraziler, önceden belirlenmiş bir sayıda malzemeyi tartar ve aynı sayıda malzemenin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Mekanik terazilerin bazı mühim avantajları vardır. Bunların en başında bütçe dostu maliyet ve kolay bakım gelir. Ayrıca bu araçlar elektrik gerektirmez ve bu nedenle enerji tasarrufu sağlar. Dahası bu artı, onların ekolojik bir alet olmalarının teminatıdır. Bununla birlikte mekanik terazilerin ölçüm hassasiyeti dijital terazilere göre daha düşüktür ve ağırlık ölçümleri elle yapılmalıdır, bu da biraz zaman alabilir.  

Mekanik Terazilerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Mekanik teraziler, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Temel olarak aşağıdaki bilim, disiplin ve sektörlerde geniş çapta kullanılır:

Altın ve mücevherat: Madencilik, altın işleme ve mücevherat sektöründe, kıymetli metallerin tartımı için özel tasarlanmış mekanik terazilerin yeri ayrıdır. Söz konusu tartım cihazları, küçük miktarlarda madenlerin doğru şekilde tartılması için hassas ölçümler yapmayı layıkıyla yerine getirir.

Veterinerlik: Hayvan kliniklerinde ve veterinerliklerde de mekanik teraziler çokça kullanılır. Ev ve sokak hayvanlarının ağırlıklarının ölçülmesi ve doğru dozlarda ilaç verilmesi için mekanik teraziler modellerinin işlerliği kritik öneme sahiptir.

Deney alanları ve laboratuvarlar: Laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen geniş çaplı deneylerde, kimyasal maddelerin ve numunelerin doğru miktarlarda tartılması elzemdir. Bu bakımdan hassas ölçümler gerçekleştiren mekanik temelli terazilerden yararlanılır.

Kimya endüstrisi: Kimyasal bileşenlerin ölçümü, formülasyonu ve karıştırılması gibi işlemler için tercih edilen mekanik teraziler, bu endüstride majör bir role sahiptir.

Gıda sektörü: Bilhassa pastane, fırın ve unlu mamuller sektöründe tercih edilen mekanik teraziler, hassas ölçümler için ideal bir seçimdir.

Mekanik Teraziler Ne İşe Yarar?

Mekanik teraziler, malzemelerin ağırlığını doğru bir şekilde ölçmek için kullanılan basit bir tartı sistemidir. Bu teraziler, yay mekanizması, kiriş mekanizması veya dereceli kolu gibi basit mekanizmalar kullanarak çalışır. Mekanik teraziler, birçok endüstride, özellikle de küçük ölçekli üretimlerde, üretim hatlarında, laboratuvarlarda ve diğer benzer alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Mekanik terazilerin kullanıldığı birçok endüstri ve hizmet sektörü vardır. Bunlar arasında hazır gıda, kimya, tekstil endüstrisi, eczacılık, fırıncılık ve tarım yer alır. Çeşitli gıda sektörlerinde mekanik teraziler, malzemelerin doğru miktarda ölçülmesi için sıklıkla kullanılır. Kimya biliminde ve endüstrisinde ise bu teraziler kimyasal maddelerin ölçülmesi, sentezlenmesi ve mix edilmesi için kullanılır. Tekstil mühendisliğinde ve üretiminde ise kumaşların ağırlığını ölçmek için bu cihazların teknolojisine gereksinim duyulur.

Söz konusu tartım aletleri, son derece güvenilir ve büyü oranda şaşmaz bilgi verir. Ayrıca dijital terazilere göre daha ucuzdur ve bakımı kolaydır. Bununla birlikte, mekanik terazilerin dijital terazilere kıyasla daha az hassasiyeti vardır ve hassas ölçümler gerektiren uygulamalarda kullanılmaları önerilmez. En genel hatlarıyla mekanik teraziler, doğru ve güvenilir bir şekilde ağırlık ölçmek adına kullanışlı bir araçtır. Endüstrinin birçok alanında kullanılan bu teraziler, ucuz, dayanıklı ve kolay bakımlıdır.

Close