Filter

Mikro Santrifüjler

Mikrosantrifüjler, laboratuvarlarda sıvıların ayrıştırılması ve bileşenlerinin ayrılması için kullanılan küçük ölçekli santrifüjlerdir. Bu cihazlar, birkaç dakika içinde yüksek hızda dönen rotorlar aracılığıyla sıvıları ayrıştırır. Bu araçlar, genellikle polipropilen isimli malzemeden imal edilen, diğer ismi eppendorf tüpü olan bir tüpe sahiptir. Hazne görevi gören söz konusu destekleyici tüpler tam bir sızdırmazlık sunar. Mikrosantrifüjlerin birtakım özellikleri ve fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

Sürat: Mikrosantrifüj gereçleri, genellikle 1000 ila 20.000 devir/dakika arasında değişen hızlarda çalışabilir. Yüksek bir hız kapasitesi, hücrelerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin ayrışması için gereklidir.

Kapasite: Mikrosantrifüj cihazları genellikle 0,2 ila 2 mL'lik tüpler barındırır. Ancak yüksek miktarlar için daha büyük kapasiteli tüpler de mevcuttur.

Rotor tasarımı: Mikrosantrifüjlerin rotor tasarımı, farklı uygulamalar için farklı olabilir. Örneğin, bazı rotorlar, PCR tüplerini desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Soğutma: Bazı mikrosantrifüjler, sıvıların ayrıştırılması sırasında örneklerin zarar görmesini önlemek için soğutma özelliği ile donatılmıştır. Bu cihazlar, özellikle proteinlerin veya nükleik asitlerin ayrılması sırasında kullanışlıdır.

Otomatik kapanma: Birtakım mikrosantrifüjler, işlem tamamlandığında otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir. Bu, işlem sırasında yanlışlıkla açık bırakılan mikrosantrifüjlerin zarar görmesini önler.

Mikrosantrifüjler Nerelerde Kullanılır?

DNA ve kan gibi canlılara ait numunelerle ilgili işlemlerde aktif ve yaygın olarak tercih edilen bir alettir. Az yer kaplamasıyla bilinen ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan mikrosantrifüj modellerinin diğer kullanım alanları şu biçimde özetlenebilir:

Moleküler biyoloji: Mikrosantrifüj modelleri, moleküler biyolojide birçok farklı uygulama için kullanılır. Örneğin, nükleik asitlerin, proteinlerin ve hücrelerin ayrılması gibi işlemler için kullanılırlar. PCR veya klonlama işlemleri için numunelerin hazırlanması da mikrosantrifüjler kullanılarak yapılabilir.

Klinik laboratuvarlar: Mikrosantrifüj araçları, klinik laboratuvarlarda birçok farklı uygulama için kullanılır. Örneğin, kan numunelerinin ayrıştırılması, serum veya plazma hazırlanması, idrar numunelerinin analizi ve tümör hücrelerinin ayrıştırılması gibi işlemler için kullanılırlar.

Biyokimya: Pek çok bilim kapsamında tercih edilen bu aletler, biyokimyada proteinlerin ayrıştırılması ve analizinde de rol sahibidir. Özellikle, poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) veya sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) gibi işlemler için numunelerin hazırlanmasında kullanılır.

Mikrobiyoloji: Mikrosantrifüj ürünleri, mikrobiyolojide birçok farklı uygulama için kullanılır. Örneğin, bakteri veya mantar kültürlerinin hazırlanması veya hücrelerin ayrıştırılması gibi işlemler için kullanılırlar. Mikrosantrifüjler, laboratuvarlarda birçok farklı uygulama için kullanılır. Yüksek hızlarda çalışabilen, farklı kapasiteli tüpleri barındırabilen ve farklı rotor tasarımlarına sahip birçok farklı modeli mevcuttur. Bu nedenle, mikrosantrifüjler, laboratuvar çalışmalarında sıklıkla kullanılan kritik bir araçtır.

Mikrosantrifüjler Ne İşe Yarar?

Çok yönlü ve yüksek işlevliliğe sahip mikrosantrifüj aletleri, laboratuvarlarda çeşitli uygulamalar için kullanılan önemli araçların başında gelir. Mikrosantrifüjler, özellikle biyolojik numunelerin ayrıştırılması, analizi ve işlenmesinde kullanılır. Bu numuneler arasında kan, serum, plazma, idrar, tümör hücreleri, bakteri kültürleri, proteinler ve nükleik asitler gibi farklı tiplerde örnekler yer alabilir.

Mikrosantrifüjlerin temel işlevi, numuneleri yüksek hızda döndürerek bileşenlerini ayrıştırmak ve böylece analiz veya işleme hazırlamaktır. Söz konusu cihazlar, numuneleri önceden hazırlanmış tüplerde döndürür ve bu tüpler farklı kapasitelerde ve tiplerde temin edilebilir. Mikrosantrifüj tipleri, yapısal açıdan ayrıca farklı rotor tasarımlarına sahip olabilir ve bu rotorlar farklı hızlarda dönebilir.

Mikrosantrifüjler, laboratuvarlarda moleküler biyoloji, klinik laboratuvarlar, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi farklı uygulama alanlarında kullanılır. Örneğin, nükleik asitlerin, proteinlerin ve hücrelerin ayrıştırılması, PCR veya klonlama işlemleri için numunelerin hazırlanması, kan numunelerinin ayrıştırılması, serum veya plazma hazırlanması, tümör hücrelerinin ayrıştırılması, bakteri veya mantar kültürlerinin hazırlanması gibi işlemler için mikrosantrifüj araçları kullanılır.

Close