Gürültü Ölçerler

Gürültü ölçerler genel olarak basit ses ölçüm cihazlarıdır ve ortamdaki ses seviyesini hızlı, etkili bir şekilde belirlemek için kullanılmaktadır. Gürültü ölçüm cihazları, sadece ses seviyesini ölçmez aynı zamanda ortam sıcaklığını da belirler. Aynı zamanda günümüzde gürültü ölçümü de her durumda oldukça önemli bir hale gelmektedir. Gürültü durumu, rahatsız edici ve tehlikeli bir sestir. Aynı zamanda gürültü doğrudan ölçülmemekle beraber kesin olarak tanımlanmamaktadır. Sayılarla ölçülebilen daha objektif bir ölçüm elde edebilmek için bir ses seviyesi ölçeri gerekiyor. Gürültü ölçerler ses basıncı seviyesini desibel olarak belirmektedir.

Gürültü ölçümü dB cinsinden değeri genellikle 0 ila 130 dB arasındadır. Aynı zamanda bu değerlerle kaydedilebilmektedir ve ses seviyesi de ölçerle rahat bir şekilde ölçülmektedir. Gürültü ölçerler ise farklı hassasiyet sınıflarına sahip olarak farklı frekans ağırlıklandırma tercihleri ve hassasiyet sınıflarıyla sunulur. Aynı zamanda hafızasız ve hafızalı ölçerlerde mevcut olmaktadır. Gürültü ölçüm, farklı açılardan dalgalar şeklinde birbirleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmayan birçok frekans bütününe sahip olarak yüksek basınç uygulayarak bu basıncı zaman sürecinde değişimini sağlayan karmaşık, devamlı veya anlık sesler topluluğunun ölçülmesi işlemine gürültü ölçümleri denmektedir. Bu aşamada ise çeşitli özelliklerde üretilen gürültü ölçer cihazları kullanılır.

Gürültü Ölçerler Kullanım Alanları

Gürültü ölçerler kullanım alanları açısından baktığımızda genellikle ana uygulama alanı olarak fabrikalar ve diğer üretim tesisleri örnek verilebilir. Üretim hatlarında, etkinlik ve festivaller gibi organizasyonlar gibi yerler denilebilir. Mahalle içlerinde veya trafik tarzı gibi gürültülü alanlarda yapılan ölçümler için tüm kullanıcılar ses seviyesini ayarlayan değerlendirmelerle beraber kayıt edilen ses seviyesini ölçebilmektedir. Bu tarz bir sektör için ekranlı ve ekransız gürültü ölçüm cihazları mevcuttur. İş güvenliği ve sağlığı alanlarında da ses seviyesi ölçümü için sınıf 2 gürültü ölçerler kullanılmaktadır. Bununla birlikte ölçümlerden sonrasında bu cihazlar çeşitli değerlendirmelerle incelenmek için kayıt edilir.

Uzman faaliyetleriyle birlikte genellikle laboratuvar ortamlarında ses seviyesini ölçmek adına her zaman sınıf 1 gürültü ölçüm ekipmanları kullanılmaktadır. Bunun sonucunda olarak kullanım alanlarına bağlı olarak farklı gürültü ölçerler kullanılabiliyor.

Gürültü ölçümlerinin yapılabilmesi özellikle çalışanlar için daha uygun bir çalışma ortamını sağlamak açısından göz önüne alınması gereken konular arasında bulunuyor. Gürültü ölçümünün yapılmasının bir diğer nedeni de bazı izin belgeleri ve lisansların alınması için gerekiyor. Bu nedenle ortama uygun olarak gürültü ölçerler kullanılabilmektedir.

Gürültü Ölçerler Ne İşe Yarar?

Gürültü ölçümünün yapılması hem gürültü kirliliğini önlemek hem de insan sağlığına zarar vermemesi açısından önemlidir. İşyerleri açısından baktığımızda da çevrenin de işyerlerinin gürültüsünden etkilenmemesi gerekiyor. Çevreden gelecek şikayetlerin önüne geçmek ise işyeri menfaatine olan bir durumdur. Ortam içerisinde aşırı bir gürültüye sebep olan gürültü kaynakları değiştirildiği zaman veya gürültü azaltıcı tercihler yapıldığında gürültü ölçümünün yenilenmesi gerekebilir. Gürültü ölçümlerinin yapılabilmesi için ise gürültü ölçerler kullanılmaktadır.

Genel olarak insan kulağının duyabildiği ses aralığı, 20–20000 Hz veya 0-140 db olarak özetlenir. Bu seviyenin üzerinde veya altında olan sesleri duyabilmek zordur. Gürültü ölçerler ile gürültü ölçümü yapılırken bulunulan ortam içerisinde bulunan cihazların aynı anda çalışmasıyla meydana çıkan ses seviyesi ölçülür.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamı içeriğini ilgilendirse de kapsamı ayrıntılı ve geniştir. Aynı zamanda üretim yerlerinde de çeşitli nedenlerden dolayı gürültü ölçümünün yapılması gerekiyor. Sonuç olarak gürültü ölçerler işletmeler ve diğer birçok sektörde bireylerin ihtiyacını karşılayan önemli cihazlardır. Kullanım alanına bağlı olarak birden farklı çeşidi mevcuttur. Bu nedenle gürültü ölçümünüze göre üretilen gürültü ölçerlerden yararlanabilirsiniz.

Close